Johan Eriksson:Hegel utförde en andens psykoanalys

”Andens fenomenologi” har efter 200 år gjorts tillgänglig på svenska. I detta grundläggande verk visar Hegel hur olika medvetandegestalter historiskt har avlöst varandra, fram till ett ”absolut vetande” – när medvetandet inser att det själv utgör all realitet.

Johan Eriksson
Publicerad
Annons

När man på allvar börjar studera den västerländska filosofihistorien dröjer det inte länge innan man upptäcker i hur stor utsträckning det filosofiska tänkandet alltsedan Platons dagar varit centrerat kring sig självt. Ingen filosof värd namnet tycks ha försummat att förr eller senare utförligt behandla de grundläggande frågeställningar som rör den egna kunskapsdisciplinens särart – Vad kännetecknar de filosofiska problemen? Vilken status har den filosofiska kunskapen? Hur skall man karaktärisera filosofins säregna sätt att grunda och bevisa? Hur ser relationen ut mellan filosofi och empirisk vetenskap?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons