Del 1: Tänk tvärtom

Idag startar Svenska Dagbladet en sudokuskola med sudokuexperten Paul Vaderlind. Här får du kunskap om hur du behärskar även svårare sudoku.

Publicerad
Annons

De flesta sudoku som dyker upp i tidningar och magasin klarar även en oförberedd och otränad lösare att lösa. Men eftersom sudokukulturen har bitit sig fast i Sverige kommer också efterfrågan på svårare utmaningar. För att klara dessa behöver man en bättre strategi än de flesta av oss behärskar.
Ett vanligt sätt att lösa sudokupusslet är att finna den rätta siffran för varje tom ruta. I praktiken löser man pusslet omvänt: för varje siffra söker man den rätta rutan i var och en av raderna (vågräta och lodräta) och i var och en av boxarna (region om 3x3 rutor).
Genom att studera enskilda rutor i en enda rad eller box kommer man oftast inte särskilt långt. Man bör se en rad eller en box som en del av ett större system, en boxgrupp, som består av tre boxar liggande i en vågrätt, eller lodrätt rad.
Nästa avsnitt går genom de två grundläggande lösningsmetoderna, rad mot rad och rutpejling.

Paul Vaderlind

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons