Färre barnfamiljer flyttar

Barnfamiljer flyttar inte lika ofta i dag som de gjorde förr. Och när de väl flyttar är det ofta andra orsaker än jobb som ligger bakom.

Lena Karvik
Publicerad
Annons

Umeåforskaren Emma Lundholm visar i sin doktorsavhandling att det är hälften så vanligt att svenska femåringar flyttar mellan regioner i dag, jämfört med för 30 år sedan. Det beror bland annat på att många byter bostadsort när de är unga, redan innan de har fått barn. Att det blivit vanligare med tvåförsörjarhushåll är en annan orsak - om båda föräldrarna har fasta jobb blir det svårare att flytta.

På 70-talet flyttade många familjer av arbetsskäl, men i dag uppger bara en femtedel att jobbet är den viktigaste orsaken bakom en flytt. I stället är det annat som styr: att komma närmare släkt och vänner, att byta miljö eller att flytta ihop eller isär.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons