Nicklas Berild Lundblad:En Nagel i ögat på vetenskapens världsbild

Vi sätter vår tillit till vetenskapens bild av världen, trots att den inte kan förklara till exempel hur liv och medvetande kunde uppstå ur intet. Filosofen Thomas Nagels nya bok utmanar vetenskapen på ett intressant sätt, men erbjuder ingen riktigt trovärdig motbild.

Nicklas Berild Lundblad
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Vår vetenskapliga världsbild har under lång tid varit stabil. Förenklat kan den beskrivas såhär: vi är reduktionister och anser att sociologi, psykologi, biologi och kemi ytterst kan reduceras till fysik och fullständigt beskrivas med en uppsättning grundläggande krafter som verkar på ett antal elementarpartiklar. Elementarpartiklarna består inte av något ytterligare och de grundläggande krafterna kan inte förklaras vidare. Universum kan slutgiltigt förstås med dessa komponenter och förklaras med hur de samverkar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons