Stockholm glödhett

Konjunkturen i Stockholms län är rekordstark. Tillväxten i Stockholms näringsliv har inte varit så hög på tio år som nu, och företagen fortsätter att anställa. Bygg-, bil- och konsultbranschen driver på utvecklingen medan livsmedelshandeln och data/it släpar efter.

Publicerad
Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, gläds över de positiva beskeden från årets Stockholmsbarometer.

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, gläds över de positiva beskeden från årets Stockholmsbarometer.

Foto: GUNNAR LUNDMARK
Annons

När Stockholms Handelskammare presenterar sin rapport Stockholmsbarometern för fjärde kvartalet 2010 pekar de flesta pilar uppåt. Handelskammaren konstaterar att konjunkturen i Stockholms län är urstark och att tillväxttakten är den högsta sedan 2000. Konjunkturindikatorn för Stockholms län stärktes från 33 till 40 under sista kvartalet. Detta att jämföra med hela landet som ökar från 25 till 32, vilket också är en rekordnotering.

–Det är i princip alltid starkare i Stockholm och huvudstadsregionen än landet som sådant. Stockholm är landets tillväxtmotor, då storstadsområden, urbana miljöer och stark befolkningstillväxt genererar ekonomisk aktivitet, säger Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons