”Den låga räntan kan skada svensk ekonomi”

Riksbanken borde erkänna att inflationen mätt med KPI har blivit ett för torftigt mått på prisimpulser i ekonomin. Att inte börja höja räntan vore ett misstag och kan hota stabiliteten i ekonomin, skriver nationalekonomerna Mårten Blix och Magnus Henrekson.

Publicerad
Annons

Mycket av den kritikstorm som nu viner kring Riksbanken är djupt orättvis. Regeringen har gett Finansinspektionen, inte Riksbanken, huvudansvar för den makrofinansiella stabiliteten och för att arbeta med åtgärder för att minska risken för en bubbla på bostadsmarknaden. I stället bör Riksbanken kritiseras av helt andra skäl eftersom den förda penningpolitiken är på god väg att underminera prisstabiliteten i Sverige, vilket är Riksbankens huvudansvar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons