Stödet till utsatta barn brister

Sverige är långt ifrån att leva upp till Barnkonventionens krav på att erbjuda stöd till barn som utsatts för övergrepp. Barn bollas mellan olika verksamheter utan att få den behandling de har rätt till, skriver Åsa Landberg och Carl Göran Svedin.

Publicerad
Annons

Varje år kommer det in tusentals polisanmälningar om våld eller sexuella övergrepp mot barn i Sverige. Polisanmälan kan, och borde vara en startpunkt för ett bättre liv. För att det ska bli så är det är viktigt att snabbt erbjuda stöd och behandling, eftersom våld mot ett barn är en allvarlig riskfaktor för både fysisk och psykisk ohälsa.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons