”Det behövs psykologer på vårdcentralerna”

Idag måste allmänläkare ofta bedöma och behandla människor trots att de egentligen inte är sjuka rent medicinskt. Det handlar istället om ett lidande av psykologiska och sociala orsaker. Dessa människor skulle snabbt behöva få träffa en psykolog eller psykoterapeut som kan hjälpa dem, skriver artikelförfattarna.

Publicerad
Det har blivit vanligare att primärvården får ta emot människor som inte mår bra psykiskt, men allmänläkarna har sällan rätt verktyg för dem, skriver artikelförfattarna.

Det har blivit vanligare att primärvården får ta emot människor som inte mår bra psykiskt, men allmänläkarna har sällan rätt verktyg för dem, skriver artikelförfattarna.

Foto: Cleis Nordfjell
Annons

Den psykiska ohälsan är utbredd och utgör idag en stor del av sjukskrivningarna, särskilt för kvinnor. Också barn och ungdomar har ett ökat vårdbehov inom detta område. Unga vuxna är en grupp där förskrivning av antidepressiva ökat och självmordsfrekvensen inte har gått ner. Förhoppningen från mitten av 90-talet att självmorden skulle minska när ssri-preparaten skrevs ut till fler har inte infriats. Den statliga rehabiliteringsgarantin skulle, under ett antal år och miljarder, snabbare få folk tillbaka i arbete med hjälp av främst kbt och multimodala insatser. Utvärderingen visar att det inte var rätt väg.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons