Digitalisering av biografer påbörjas

Regeringen tidigarelägger satsningen på att digitalisera landets biografer. Genom beslutet kommer stödet till digitaliseringen att kunna börja delas ut redan i år. Satsningen ska pågå i fyra år och omfattar totalt cirka 60 miljoner kronor.

Publicerad
Annons

Digitaliseringen av biograferna har länge varit en hjärtefråga för kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och näringsminister Maud Olofsson (C). I en debattartikel i Barometern presenterar de tidigareläggningen av stödet. Svenska filminstitutet, SFI, får i uppdrag att utforma och administrera satsningen och biografer i hela landet kan ansöka om medfinansiering till digitaliseringsprojekt.

I dag är det bara omkring 20 procent av alla biografer som klarar det nya digitala sändningsformatet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons