Giftiga sopor under gräsmattorna

Under markytan ligger nedlagda, ibland bortglömda, soptippar. I en färsk kartläggning i nio Stockholmskommuner hittades 120 platser med gammalt avfall. Flera av dem måste åtgärdas för att inte sprida miljögifter i mark och vatten.

Publicerad
Under gräsmattor och promenadvägar på Mosstorp på Lidingö ligger det sannolikt gammal industriavfall med miljögifter. 95-åriga Vera Sandahl-Jacobsson visar var sopor tippades på 1930-talet.

Under gräsmattor och promenadvägar på Mosstorp på Lidingö ligger det sannolikt gammal industriavfall med miljögifter. 95-åriga Vera Sandahl-Jacobsson visar var sopor tippades på 1930-talet.

Foto: INGVAR KARMHED
Annons

En jämn ström av ungdomar är på väg till simhallen i Järfälla. De passerar en plätt gräsklädd mark där avfallsslagg och aska från Lövsta sopförbränning tippades på 1960-talet. Förhöjda värden av arsenik, bly, alifater, koppar och zink har uppmätts, ämnen som kan vara farliga om de hamnar i kroppen, exempelvis när barn stoppar jord i munnen.

Tippen bedöms vara i högsta riskklass i den kartläggning som nio Stockholmskommuner låtit göra genom sitt gemensamma avfallsbolag Sörab. Det innebär att risken för att människor ska exponeras för gifterna är ”mycket stor” och att de kan spridas till mark, grundvatten och ytvatten.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons