Klaus fotnot växer till ovisst EU-kapitel

Utgången av den dramatiska kraftmätningen mellan den tjeckiske presidenten och EU om Lissabon­fördraget förefaller ytterst oviss. Konflikten skulle kunna få en snar lösning, men i värsta fall drar den ut på tiden och ­försätter EU-­ ord­föranden ­Fredrik Reinfeldt i mycket ­obehagliga dilemman.

Rolf Gustavsson
Publicerad
Annons

Den 27 oktober håller den tjeckiska författningsdomstolen en hearing om det utestående klagomålet, som gäller Lissabonfördragets förenlighet med den tjeckiska grundlagen. Den frågan har redan prövats en gång och avvisats av domstolen. Förmodligen avvisas klagomålet en gång till, förmodligen i mitten av november.

Då återstår problemet med president Václav Klaus begäran om ett förbehåll till fördragets rättighetsstadga. Ett sådant förbehåll (”opt out”) skulle kunna tillfogas fördraget vid nästa revision, som måste komma när Kroatien blir EU-medlem, omkring 2012. Vid denna revision kommer även de irländska särlösningarna in i fördraget.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons