Likheter mellan psykiska åkommor

För första gången har forskare hittat genetiska likheter mellan flera olika psykiska sjukdomar eller tillstånd. Efter att ha sökt igenom arvsmassan hos drygt 33 000 patienter och nästan lika många kontroller, kan forskare vid Massachusetts General Hospital, USA, konstatera att det finns ett genetiskt samband mellan bipolär sjukdom, egentlig depression, adhd, autism och schizofreni.

TT
Publicerad
Annons

Flera av de gener som forskarna kartlagt och som är förändrade vid dessa sjukdomar, jämfört med kontroller, är involverade i hur kroppen reglerar balansen av kalcium i hjärnan. Fyndet ger forskarna hopp om att kunna utveckla nya läkemedel, som påverkar denna balans.

Forskningen öppnar också upp för att det ska gå att klassificera dessa sjukdomstillstånd på ett helt nytt sätt; utifrån vad som orsakar dem, snarare än - som i dag - med hjälp av diverse syndrom.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons