Marcus Priftis:En bortstött bit av den svenska historien

I bästa fall har de bemötts med ointresse, men kanske oftare med fientlighet. Efter 500 år som en del av det svenska samhället växer nu intresset för romernas och de resandes kulturarv och historia – att här finns åtskilligt att upptäcka framgår av tre färska böcker.

Marcus Priftis
Publicerad
Annons

Trots deras fem sekler långa närvaro i Sverige är kunskapen om romers och resandes historia och kulturarv ännu häpnadsväckande skral. Dels beror det på århundraden av stigmatisering, utanförskap och förföljelse, dels på att ett rörligt folk med en muntlig kultur lämnar få avtryck på papperet och i den fysiska miljön. Därut­över har de haft få incitament att dela med sig av sitt språk och sin kultur till dem som fängslat, fördrivit och steriliserat dem – de romanitalande folkens misstänksamhet mot Sverige och dess institutioner har varit välgrundad.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons