Carl-Johan Malmberg:Hermelins tolkningar är litterär alkemi

Översättaren och tilldiktaren Eric Hermelin sökte det mänskliga i all väsentlig litteratur, oberoende av nationalitet, religion, genre eller status. Hans böcker är originalverk i egen rätt.

Carl-Johan Malmberg
Uppdaterad
Publicerad
Annons

I ett samtal med Eckermann den 31 januari 1827 talade Goethe entusiastiskt om det han kallade Weltliteratur, världslitteratur: ”Nationallitteraturen betyder i våra dagar inte mycket, det är världslitteraturen som nu inträtt”, menade han. Tvärtemot vad som brukar hävdas myntade Goethe inte begreppet världslitteratur. Men det var han som gjorde det känt, i slutet av en särskilt fruktbar epok i Europas kulturhistoria då romantiskt stred mot nyklassiskt, folkligt mot aristokratiskt, internationellt mot nationellt. Vi lever fortfarande i efterklangen av den romantiska revolten och dess sprängningar av gränserna för tid och rum och för de litterära genrerna – på liknande sätt som våra politiska demokratier är resultat av de amerikanska och franska revolutionerna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons