”Meddelarskydd för allt färre”

När vård, skola och omsorg privatiserats har möjligheterna till insyn i stora delar av den offentligt finansierade verksamheten försvunnit. Nu behövs en återställare. Meddelarfriheten förtjänar ett bättre öde än att förtvina, skriver tryckfrihetsexperten Nils Funcke.

Publicerad
När offentligt finansierad verksamhet, som sjukvård, privatiseras försämras de anställdas meddelarskydd. Nu behövs en återställare, skriver Nils Funcke.

När offentligt finansierad verksamhet, som sjukvård, privatiseras försämras de anställdas meddelarskydd. Nu behövs en återställare, skriver Nils Funcke.

Foto: Erik G Svensson/Scanpix
Annons

Den 7 oktober 1993 sätter statsminister Carl Bildt (M) sitt namn under den proposition som gav oss insynen tillbaka i kommunal verksamhet som satts på bolag. Civilminister Inger Davidsson (KD) framhöll i propositionen (1993/ 94:48) betydelsen av offentlighetsprincipen och menade att bolagiseringen av kommunal verksamhet fått en sådan omfattning att något måste göras. ”Enligt regeringens mening bör de rättsliga möjligheterna till insyn och kontroll inte vara beroende av i vilken form som kommuner och landsting väljer att bedriva sin verksamhet.”

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons