Annons

Fallgroparna som kan slå hårt ekonomiskt

Trycket på det svenska pensionssystemet har ökat under en lång tid. Det finns flera bakomliggande orsaker, men en av de starkaste är att medellivslängden i Sverige stigit relativt snabbt under de senaste decennierna och fortsätter på den vägen. Samtidigt har svenskarnas pensionsålder inte stigit i samma takt.

Det finns flera faktorer som är avgörande för hur en persons ekonomiska situation kommer att se ut efter pensioneringen.

Det finns flera faktorer som är avgörande för hur en persons ekonomiska situation kommer att se ut efter pensioneringen.

Américo Fernández, privatekonomisk analytiker på SEB.

Américo Fernández, privatekonomisk analytiker på SEB.

Foto: Christian Gustavsson
Det finns flera faktorer som är avgörande för hur en persons ekonomiska situation kommer att se ut efter pensioneringen.

Det finns flera faktorer som är avgörande för hur en persons ekonomiska situation kommer att se ut efter pensioneringen.

Det finns flera faktorer som är avgörande för hur en persons ekonomiska situation kommer att se ut efter pensioneringen.

– Arbetsmönstret har inte förändrats i takt med den ökade medellivslängden. Det gör att samma pensionskapital ska räcka till fler år, säger Américo Fernández, privatekonomisk analytiker på SEB.

Det finns flera faktorer som är avgörande för hur en persons ekonomiska situation kommer att se ut efter pensioneringen. Américo Fernández, analytiker på SEB, är tydlig med att inte fastna vid tumregler utan fokusera på hur det ser ut individuellt för att kunna göra en bedömning.

Men det finns några pensionsfällor som är viktigare än andra och som har negativ påverkan för väldigt många.

– Arbetstid och lön under hela livet är avgörande. Att jobba heltid och länge är ett sätt att undvika en tuff ekonomisk situation som pensionär. Men det är lätt att säga, mycket kan hända under ett liv som påverkar till exempel möjligheten att kunna jobba, säger Américo.

Américo Fernández, privatekonomisk analytiker på SEB.

Américo Fernández, privatekonomisk analytiker på SEB.

Foto: Christian Gustavsson

Han pekar bland annat ut deltidsarbete under långa perioder och bristen på ett privat sparande som stora pensionsfällor.

Deltidsarbete:

– Att arbeta deltid under långa perioder får konsekvenser hela vägen till pensionen. Det är fler kvinnor som arbetar deltid i jämförelse med män. För att få en så bra pension som möjligt har hela livsinkomsten betydelse, poängterar Fernández.

Sen etablering på arbetsmarknaden:

Etableringsåldern på den svenska arbetsmarknaden är i dag runt 27-28 år. Enligt Américo Fernández vore en optimal etableringsålder runt 23 år.

– En sen etablering innebär färre inbetalningsår till pensionen och mindre tid för varje pensionskrona att växa. Det gäller att sikta in sig på ett långt arbetsliv, men det är självklart svårt att veta vad som händer 30-40 år framåt i tiden.

Uteblivet privat sparande:

Att välja en arbetsgivare med tjänstepension är oftast det bästa pensionssparandet. Men i dag står drygt 10 procent i Sverige utan en tjänstepension. Ett privat sparande, utöver tjänstepensionen, är också viktigt för att säkerställa en önskad ekonomisk trygghet som pensionär.

– Många pratar om sin bostad som ett säkert kort inför pensionen. Det kan vara ett bra sparande men samtidigt kan det vara riskfyllt. En bostad är inte en riskfri tillgång, det är svårt att sia om utvecklingen på lång sikt. Dessutom skall man ju alltid bo någonstans. Därför är det viktigt att sprida sitt sparande.

Föräldraledighet:

Kvinnor tar generellt ut en större andel av föräldrapenningen än vad män gör, vilket också påverkar pensionen. Enligt Försäkringskassan tog bara tio procent av pappor med barn födda 2009 ut mer än 180 dagar när barnet hade fyllt fyra år. Siffran för mammor var 86 procent som tagit ut mer än 180 dagar.

– Om man som par väljer att inte dela på föräldraledigheten tenderar det att leda till en ojämlik situation senare i livet där ena partnern tar mer VAB-dagar, går ner i arbetstid och på sikt får en sämre ekonomisk situation, säger Américo Fernández.

Américo Fernández, privatekonomisk analytiker på SEB. Foto: Christian Gustavsson
Annons
Detta är en annons från SEB, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.