Närodlat inte alltid klimatsmart

Att handla närodlat är inte alltid bättre för klimatet, trots att transporterna är kortare. Korta transporter kan vägas upp av höga utsläpp under själva produktionen, konstaterar Kommerskollegium i en rapport.

TT
Publicerad
Annons

När det gäller grönsaker och snittblommor till exempel, är det klimatsmartare att välja frilandsodlade från ett land med annat klimat än att köpa närproducerat som odlats i växthus som drivs av fossila bränslen. I livsmedelssektorn står transporternas klimatpåverkan för mellan 2 och 15 procent av av den totala påverkan från transporter och produktion.

Stockholm TT

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons