Recension

Diskret moralitet om längtan

FÖRNYELSE En rastlös flicka och en framgångsrik rockmusiker kryssar genom tid och rum i sökandet efter en musik bortom larmet. Stefan Gurt har ett enkelt, vitalt och medryckande språk, konstaterar Rita Tornborg.

Publicerad
Annons

”I Beijing mindes Li framtiden.” Det är en utmärkt första mening i en historia betitlad
Minnen av framtiden . Men eftersom framtidsvisioner oftast är metaforer för det sannolika, så bör läsaren inte alltför mycket fästa sig vid den science fiction-betonade inledningen. Också introduktionen till och beskrivningen av planeten Mars kolonisering längre fram i texten vill jag tolka som en metafor för en nödvändig föryngring av jorden, människans förödda hemort, och en plan för återställandet av hennes eget ödsliga inre och förbrukade hopp.

Alltså en moralitet? Javisst, en moralitet, men så diskret att den inte lätt kan upptäckas ens av den prydaste läsare som rodnande av förtrytelse mumlar om ”pekpinnar” så fort han hör ordet moral. Det finns mycket i ”Minnen av framtiden” som pekar mot uppbyggelselitteratur, en vink på var och varannan sida i själva verket.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons