Unga får signalen att kyrkan kan vara farlig

Mediedebatten sänder en tydlig signal till de unga: Det är något farligt med kyrkan. Men vad blir i längden kostnaden för ett undergrävt förtroende för en av de viktigaste och största aktörerna i det svenska civilsamhället? frågar biskop Antje Jackelén.

Publicerad
Annons

Den juridiska vägledning som Skolverket presenterat när det gäller skola och kyrka illustrerar en konflikt. Lite tillspetsat kan man säga att det är staten som är i strid med sig själv. I lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan är det bestämt att Svenska kyrkan ska bedriva en rikstäckande verksamhet. Ett av skälen till detta är att den rikstäckande och lokalt förankrade kyrkliga infrastrukturen är ovärderlig för staten, inte minst i kris- och katastroflägen. Här finns det snabb tillgång till personal med kompetens i krishantering, själavård och diakoni. Här finns rum, ord, närvaro, riter och hopp att tillgå som kyrkan är ganska ensam om och som görs tillgängliga för alla, oavsett medlemskap.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons