Debatt/ Nya studenter står utan bostad

Publicerad
Annons

Vid terminsstarten kommer tusentals nya studenter till Stockholm för att påbörja sina studier, men många av dem kommer inte att ha någonstans att bo. Bostadsbristen för studenter riskerar att göra den så kallade öppna högskolan till den stängda högskolan.
Av regeringens proposition Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15) förstår man att målsättningen är att 50 procent av varje årskull skall gå vidare till högre utbildning. Vidare framgår att högskolan skall stå öppen för alla oavsett social bakgrund.
Regeringens vision om den öppna högskolan är i och för sig mycket lovvärd, men det är svårt att se hur den skall kunna realiseras när studenter inte har tillgång till bostäder med rimlig hyra. Stockholm har i dag ca 75 000 studenter men bara omkring 7 500 studentlägenheter. Kötiden för en studentbostad är mellan 18 och 20 månader. Till detta kommer att enbart Stockholms universitet ökat antagningen med 1 600 studenter hösten 2002 samtidigt som Södertörns högskola kraftigt expanderar. För de studenter som
inte har tid att vänta, vilket rör sig om en majoritet av de nya studenterna, återstår att försöka hitta en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden i Stockholm.
Sammanlagt förväntas ca 3 000 studentlägenheter bli färdiga under år 2002. Problemet är att ingen vanlig student har råd att bo i dem. En nyproducerad studentlägenhet i Stockholm kostar mellan 3 000 och 4 500 kr i månaden att hyra. En student som bara har studiemedel, dvs. 6 650 kr per månad, att leva på kan omöjligt betala en hyra på 4 000 kr i månaden.
Visserligen finns möjlighet att söka bostadsbidrag om man inte har någon annan inkomst under året, men då man bara uppbär studiemedel i nio månader är arbete under de övriga månaderna en nödvändighet. Detta leder till att bostadsbidraget minskar. När bostadsbidraget minskar blir studenten tvungen att även arbeta extra kvällar och helger, vilket i sin tur innebär att bostadsbidraget försvinner helt. Studenten hamnar alltså i en moment 22-situation. Dessutom är det bara studenter under 29 år som är berättigade till bostadsbidrag, vilket totalt strider mot visionen om ett livslångt lärande.
En förändring av bostadsbidragsreglerna för studenter är en akut nödvändighet. Framför allt måste 29-årsgränsen slopas och sommarjobbet inte räknas som inkomst vid beräkning av bostadsbidraget under terminerna.
För att sänka produktionskostnaderna för nyproducerade studentbostäder krävs slopad byggmoms och marksubventioner för kategoriboende som studentbostäder. Vidare krävs förändrade byggnormer för studentbostäder så att det går att bygga enklare och mindre. Dessutom måste ränte- och investeringsbidrag höjas, och de skall vara desamma för studentbostäder som för andra bostäder. Kommunen kan också använda de intäkter de fått från utförsäljningen av Allmännyttan till att bygga subventionerade hyresrätter. Det är viktigt att inse att stat och kommun bär ett gemensamt ansvar för bostadssituationen.
På 60-talet byggdes närmare en miljon bostäder i Sverige som folk hade råd med. Detta visar att
bostadssituationen går att lösa men det förutsätter att det finns en vilja från politikernas sida att tillföra de medel som behövs.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons