Krönika

Christina Lampe-Önnerud:Vägen från snack till handling

Mycket snack och lite verkstad. Under mina år som forskare, innovatör och företagsledare har jag i många sammanhang diskuterat de stora ödesfrågorna. Alltför ofta är resultatet klent. Men i år har jag arbetat i ett internationellt nätverk som stödjer politiken och näringslivet med fakta och förslag till långsiktiga lösningar på komplexa problem.

Publicerad
Annons

1993 grundades Inter Academy Panel, IAP, av Förenta nationerna. Det är en internationell organisation som samlar 104 vetenskapliga akademier i 98 länder. IAP fungerar som en internationell kunskapsbas och rådgivande organ till beslutsfattare, men organisationen tar även egna initiativ för att starta viktiga debatter. Den rådgörande delen är aktiv framför allt i frågor som klimatförändringar samt spridningen av virus och sjukdomar. Nytt för i år är att IAP har startat ett internationellt samarbete kring stora och svåra ämnen. För några veckor sedan enades organisationen om tre huvudinitiativ.

För det första: Vår samtids kanske mest komplexa fråga är hur vi möjliggör ekonomisk tillväxt och samtidigt hanterar energi- och vattenfrågorna. Industriländer som bygger på en modell med stor infrastuktur och långa transportsträckor behöver effektiviseras. Utvecklingsländerna söker med ljus och lykta efter sätt att få ut mer effekt ur befintlig infrastruktur, men uppmuntrar även till nytänkande kring lokala och hållbara system. Fossila bränslen kommer att fortsätta att spela en stor roll under de kommande 30 åren, men när vi kan visa att det går åt åtta fat vatten för att producera ett fat olja, ställer det produktionen i ett nytt perspektiv. Tillgången till energi och vatten är en fråga om mänskliga rättigheter och om mänsklighetens överlevnad.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons