Bidrag ges trots diskriminering

För att ett trossamfund ska få statligt stöd måste det enligt lagen bidra till att upprätthålla de samhälleliga värderingarna. Men minst två av de 22 bidrags­berättigade samfunden accepterar inte homosexuella medlemmar över huvud taget och tio anser inte att homosexualitet är förenligt med deras lära.

Karin Thurfjell
Publicerad
Annons

Vid millennieskiftet skildes svenska kyrkan från staten och i samband med det kom lagen om stöd till trossamfund till. Sedan dess har endast ett samfund som sökt bidrag nekats med hänvisning till att det inte uppfyller lagkravet på att bidra till att ”upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”.

Det är Jehovas vittnen och orsaken är enligt kyrkominister Stefan Attefall att samfundet aktivt uppmanar sina medlemmar att inte rösta.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons