Männen underkänns när mammorna får barnbidraget

Det är inte rimligt att samhället via regler i skatte- och bidragssystem konserverar gamla fördomar. Genom att införa delat barnbidrag kan vi bryta den kollektiva nedvärderingen av papporna. Det skriver Nalin Pekgul och Carina Ohlsson, S-kvinnor.

Publicerad
Annons

Nyligen presenterade regeringens särskilda utredare Göran Harnesk betänkandet
Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull. Utredningen föreslår bland annat att lagen från 1947 om att hela barnbidraget i alla lägen ska utbetalas till mamman ska avskaffas. Vi skulle därmed kunna få en könsneutral lagstiftning som bättre speglar dagens familjeförhållanden. Förslaget till delat barnbidrag vid växelvis boende är en principiellt mycket viktig jämställdhetsfråga.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons