André Jansson:Välkommen till den digitala inhägnaden

Informationssamhället har medfört allt fler möjligheter till övervakning. Det rör sig dessutom i allt högre grad om en interaktiv logik där övervakning och mediekonsumtion är oskiljaktiga processer. Ny forskning har börjat ta sikte på denna ”mjuka” övervakning.

André Jansson
Publicerad
Annons

Förra sommarens debatt kring den så kallade FRA-lagen är i vissa avseenden lika intressant som lagen som sådan. Debatten väcker viktiga frågor om hur vi idag förhåller oss till övervakning, och vad vi menar med själva ordet. Varför kom just denna form av övervakning att uppfattas som så hotfull? Och varför fick frågan så stort genomslag i medierna? Före sommarens demonstrationer och debattinlägg var det få som visste vad förkortningen FRA stod för (Försvarets radioanstalt), än mindre vad myndighetens verksamhet handlade om. Idag är det annorlunda. Inte sedan Ebbe Carlsson-affären och diskussionerna om politiskt sanktionerad buggning har väl en enskild övervakningsfråga väckt sådan uppmärksamhet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons