Få invandrare ställer upp i valet

KYRKOVALET. Svenska kyrkan står inför demokratiska utmaningar för att fullt ut inkludera unga, kvinnor och invandrare. Och frågan är vilken legitimitet ett val där 9 av 10 röstskolkar har. Kraven på att ändra valsystemet och kasta ut de politiska partierna, vilket man gjort i Saltsjöbaden, växer.

Hannes Delling
Publicerad
Annons

Försvinnande få med utomnordisk bakgrund finns i Svenska kyrkans politiska ledning, valdel- tagandet är mycket lågt och fortfarande är knappt 3 av 10 kyrkoherdar kvinnor. Det är några av de demokratiska utmaningarna som Svenska kyrkan står inför när medlemmarna går till val på södnagen.

Inga valvakor i tv, inga högljudda personvalskampajer och en röstskolkning på nära 90 procent. Kyrkovalet är ingen kioskvältare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons