Anders Burman:Borgarnas stöd Marx räddning

Karl Marx har fått ny aktualitet i och med den djupa ekonomiska krisen. En av flera nya böcker är skriven av historikern Jonathan Sperber, som försöker förstå personen och tänkaren Marx utifrån hans egen tid.

Anders Burman
Publicerad
Annons

Den avgrundsdjupa, världsomspännande ekonomiska kris som vi sedan några år tillbaka genomlider har uppenbarligen givit ny aktualitet åt Karl Marx idéer. ”He’s back!”, slog The Times fast redan hösten 2008 och det publiceras ständigt nya böcker och artiklar som använder hans politiska och ekonomiska teorier för att försöka begripliggöra vår krisande kapitalistiska (o)ordning. I våras utkom till exempel tysken Michael Heinrichs ”Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet” i svensk översättning, en stenhård analys av den så kallade arbetsvärdeläran och andra inslag i den marxska kapitalismkritiken. Även medie- och kommunikationsprofessorn Johan Fornäs helt nya ”Capitalism: A companion to Marx’s economy critique”, är en nyläsning av ”Kapitalet”, åtminstone delvis i ljuset av vår tids ekonomiska kris. Det är knappast en tillfällighet att båda dessa böcker fokuserar på ”Kapitalet”, Marx aldrig avslutade magnum opus. Om 60-talets västermänniskor sökte inspiration i Marx så kallade ungdomsskrifter för att förstå den moderna alienerade människan, är det nu den ekonomiska analysen som står i centrum. Hos humanister har det alltid funnits en utbredd skepsis mot ekonomiska teorier, men idag framstår det som tydligare än någonsin att det är nödvändigt med ett kritiskt ekonomiskt perspektiv för att blottlägga mekanismerna i det kapitalistiska samhälle vi lever i.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons