Mats Burström:När fragmenten blir större än helheten

Få saker stimulerar fantasin mer än fragment. Avsaknaden av en på förhand given helhet engagerar och lockar till tolkning. Mångfalden av tänkbara tolkningar påminner oss om verklighetens komplexitet.

Mats Burström
Uppdaterad
Publicerad
Annons

För arkeologer är fragment sakernas normala tillstånd. Tidens tand har satt sitt avtryck och vad som återstår är brottstycken av en ursprunglig helhet, en helhet som nu gått förlorad men som fragmenten låter oss se delar av. Fragment från det förflutna är dock inte bara av intresse för arkeologer, de är också en viktig inspirationskälla för konstnärer och författare. Fragmenten har en aura och en estetisk kvalitet som sträcker sig bortom deras vetenskapliga värde.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons