”Wolodarski slarvar bort stort utvecklingsprojekt”

DEBATT Monumentaliseringen av det triviala har alltid varit Aleksander Wolodarskis högsta prioritet. Med Tors torn har hans övertolkning av sitt uppdrag tagit orimliga proportioner, skriver Lars Marcus, arkitekt.

Publicerad
Annons

Under lång tid har Aleksander Wolodarskis kompetens som arkitekt och trovärdighet som offentlig tjänsteman varit ifrågasatt. Med ”Tors torn” har hans övertolkning av sitt uppdrag tagit orimliga proportioner. I sin hantering av Norra station håller han på att slarva bort Stockholms viktigaste stadsutvecklingsprojekt. Ansvariga politiker måste reagera.

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige kommer att vila tungt på vår förmåga att hänga med i den internationella kunskapsutvecklingen. På Norra station finns utomordentliga möjligheter att skapa en levande stadsmiljö som knyter samman och underlättar utbytet mellan stadens tre ledande högskolor: Karolinska, universitetet och Tekniska högskolan och därmed utveckla en kunskapsmiljö av högsta internationella rang. Wolodarski är helt enkelt inte kvalificerad att axla detta ansvar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons