Växande köer för tandvård till äldre

Köerna och väntetiderna blir allt längre till den subventionerade specialisttandvården för dem som är 65 år eller äldre. En förhandsprövning kan ta ett halvår och privattandläkarna varnar nu för att patientsäkerheten försämras.

Publicerad
Annons

– I väntan på beslut från Försäkringskassan kan vi tandläkare utföra temporär tandvård med broar och bryggor. Men med ett halvårs väntan på att byråkratin ska fungera äventyras patientens tandhälsa. Det kan bli ytterligare skador på tänderna vilket leder till en mer omfattande vård som i sin tur blir dyrare för både patienten och staten, säger Bengt Franzon, ordförande för Sveriges Privattandläkarförening.

Det är Försäkringskassan i Skåne som administrerar den så kallade maxtaxan i tandvården som infördes första juli 2002. Innan man kan få del av högkostnadsskyddet på 7 700 kronor för arbetsinsatsen vid exempelvis broar och bryggor för alla som fyllt 65 år måste en förhandsprövning göras av ärendet. Så sent som i höstas var väntetiden runt tre månader, nu har den fördubblats, enligt den rundringning som privattandläkarna gjort till sina medlemmar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons