ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Allmän domstol kan pröva nätavgifter

Ett beslut i Högsta domstolen öppnar nu för att pröva tvister om avgifter för anslutning till elnätet i allmän domstol. Det betyder att äldre fall kan tas upp igen.

TT
Uppdaterad
Publicerad

Många kunder får betala oskäligt höga avgifter för att ansluta sig till elnätet. De senaste fyra åren har Energimarknadsinspektionen (EI) prövat drygt 2 000 ärenden om nätanslutningar, varav merparten gällt oskäliga avgifter. Och drygt varannan klagande har fått rätt mot elbolagen som ålagts att betala tillbaka överpriset.

EI:s beslut kan överklagas i förvaltningsdomstol men nu kan kunder alltså även få sina fall prövade i allmän domstol. Detta innebär framför allt att även äldre fall nu kan prövas. EI prövar nämligen inga debiteringar som är äldre än två år. I allmän domstol däremot gäller preskriptionstiden 10 år.

Laddar…