Analys

Björn Lindahl:Sjukdom banade väg för prisvalet

Björn Lindahl

Tillfälligheterna avgjorde att Nobelkommittén i år enades om att ge fredspriset till EU. En av medlemmarna i kommittén blev allvarligt sjuk och kunde inte delta i omröstningarna. Därmed såg kommitténs ordförande Thorbjørn Jagland sin chans.

Björn Lindahl
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Det handlar om att den medlem som utsetts av Sosialistisk Venstreparti, Ågot Valle, fick en stroke för ett år sedan. Den tidigare biskopen Gunnar Stålsett vikarierar för henne. Även han är motståndare till att Norge ska bli medlem av EU. Men han hör till Senterpartiet och har en annan syn på EU.s fredsinsats än vad Valle har.

Samtidigt har Jagland visat tidigare att han vill att fredspriset ska delas ut till de verkliga tolvtaggarna. Under hans ordförandeskap har först Barack Obama fått priset, vilket de flesta amerikaner fortfarande ställer sig frågande till.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons