Oenighet om flourhalt i dricksvattnet

Myndigheterna tillåter dubbelt så mycket fluor i dricksvatten än vad som är bra för barns hälsa enligt FASS. Trots oroande forskningsrön har Sverige höjt den fluorhalt som tillåts utan att vattenverken behöver varna småbarnsföräldrarna.

Publicerad
Annons

Det finns tre motstridiga råd för fluor i svenskt dricksvatten.

Försiktigast är råden för fluorid i läkemedel. Enligt FASS är gränsen 0,75 milligram per dygn. Den maxnivån, för barn i åldern 0–6 år, anger även statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, i en rapport om kariesbehandling från 2002.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons