Grönt ljus för svensk skattelag

Det svenska förfarandet i skattemål, som innebär att en person både kan få betala skattetillägg och dömas för skattebrott, får grönt ljus av generaladvokaten i EU:s domstol.

TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

I ett förslag till avgörande skriver generaladvokaten att EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna inte hindrar ”att någon straffas för en gärning som redan lett till ett lagakraftvunnet avgörande avseende påförande av administrativa sanktioner”.

”Förbudet mot godtycklighet kräver dock att en tidigare påförd administrativ sanktion beaktas i syfte att lindra den straffrättsliga påföljden”, skriver generaladvokaten.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons