Annons

De vill utveckla nytt corona-vaccin

Ola Winqvist, immunolog och vd för ISR.
Ola Winqvist, immunolog och vd för ISR.

Immune System Regulation – ISR – har tagit stora kliv framåt inom forskningen för att bekämpa fruktade sjukdomar som hiv och hepatit B.

Nu är utvecklingen av ett corona-vaccin i full gång och utsikterna ser mycket goda ut.

I tio år har det svenska läkemedels- och forskningsbolaget Immune System Regulation – ISR – arbetat framgångsrikt med att hitta botemedel för att bekämpa fruktade sjukdomar som hiv, cancer och hepatit B. Det oväntade startskottet för bolaget var ett sjukdomsfall med två katter som överlevde efter att ha varit sjuka i motsvarigheten till hiv. Fallet visade att hormonsystemet kan påverka det egna immunförsvaret att bekämpa virus. 

– Vår läkemedelskandidat ISR-48 får immunsystemet att själv angripa hiv-infekterade celler. Detta är helt unikt, säger Ola Winqvist, vd för ISR och en av Sveriges främsta immunologer.

Kunskap om immunsystem har mognat

Den gemensamma nämnaren för sjukdomar som hiv, cancer och hepatit är att viruset gömmer sig för immunsystemet och kan verka fritt. Nu har denna vetenskap om immunsystemet nått en oerhörd mognad och man kan utnyttja kunskapen för kliniska ändamål, berättar Ola Winqvist.

– Insikten har blivit tydligare från alla håll att vi ska lära den egna kroppen att angripa fienden som virus. I våra studier med hormonet GnRH har vi förmått celler som är infekterade med hiv att visa upp sig och tala om för kroppen att den är infekterad, säger Ola Winqvist.

Utveckling av vaccin mot Covid-19

Under det senaste halvåret har många bolag fokuserat på att utveckla ett vaccin mot Covid-19. Det kommer att finnas ett stort behov av nya vacciner som är effektiva och ISR skiljer sig från de flesta andra genom sitt angreppssätt. Om vaccinstudierna ger positivt utfall kan det introduceras under 2021.

Det finns två immunglobuliner. Aktuella corona-vacciner bygger på IgG och är inte specialiserad för att snabbt ta sig till näsa, svalg och lunga, utan sprutas in i huden. ISR:s vaccinprogram skiljer sig här från andra vacciner och tar sig snabbare fram till viruset. Och just snabbheten är en kritisk faktor om man blir sjuk eller inte.

– Jag vill kalla vårt program för first line defense. IgA är en läkemedelskandidat som ska inhaleras och därmed förflyttas skyddspunkten närmare luftrummet. Vi vill vara vid fronten med IgA. Det är ett tänk som vi haft nära oss under många år och nu kan vi ekonomiskt få stöd för forskning för denna typ av vaccin. Vi kommer med en ny mekanism – vi kanske inte är först men definitivt bättre, säger Ola Winqvist.

Fortsatt högt förtroende från investerare

ISR har inga problem med finansieringsfrågan och har ett stort förtroendekapital på marknaden. Emissionen i juni blev övertecknad vilket ger en stark ekonomisk plattform för fortsatta studier kring hiv, cancerbehandlingar och covid-19.

– Det ser väldigt positivt ut för oss. Vi står på flera ben som alla är intressanta och som alla har stora marknader. Vi kan därmed balansera upp risktagandet för de som vill investera i oss, avslutar Lennart Dreyer, COO på ISR. 

Annons
Detta är en annons från ISR, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.