”Viktig natur bör få starkare skydd”

När beslut fattas om anläggningar­ för vindkraft bör större hänsyn tas till ­kultur-, natur- och upplevelsevärden. Annars­ riskerar vi ökad folklig misstro mot politiker och myndig­heter, ­skriver forskaren Bosse Bodén.

Publicerad
Annons

Vindkraft spelar en viktig roll i kampen mot den globala uppvärmningen och i omställningen av det svenska energi­systemet mot förnybar energi. Debatten behöver dock i högre grad fokusera på komplexiteten i frågan om var vindkraft etableras och hur så kallade kumulativa effekter kan bedömas och beaktas. Effekter som innebär att förändringar uppstår genom tillkomsten av en vindpark i kombination med tidigare, nuvarande och rimligt förutsebara förändringar i framtiden. Dessa effekter kopplade till människors upplevelsevärden kan bara i ringa utsträckning vägas in i nuvarande miljöprövningar, vilket undergräver beslutens legitimitet hos många människor.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons