Kjell Blückert:En dialogens apostel som ärkebiskop

Svenska kyrkans nya ärkebiskop Antje Jackelén vänder ofta på perspektiven och kallar nationalkyrkor för anakronismer. För henne är kyrkans intellektuella ideal en balans mellan tro på kunskap och en trons kunskap.

Kjell Blückert
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Allahu akbar, Gud är större: formuleringen är hjärtat i den muslimska bönen och bekännelsen. Det kan därför tyckas utmanande att en biskop i Svenska kyrkan sätter denna bekännelse som devis under sin vapensköld och gör den till rubrik på en bok riktad till Svenska kyrkans medlemmar i Lunds stift. Men vid närmare betraktande är denna devis väl förankrad i den kristna traditionen och återfinns i Första Johannesbrevets ord ”Gud är större än vårt hjärta och förstår allt”. Den uttrycker grundtanken i de abrahamitiska religionerna. ”Gud är större än våra bilder av Gud. Hur mycket vi än vet och hur starkt vi än tror, blir vi aldrig färdiga med våra svar och vi äger aldrig allt.” Så skriver den nyvalda ärkebiskopen i Svenska kyrkan biskop Antje Jackelén i den 150 sidor långa episteln Gud är större. Ett herdabrev för vår tid. Vilken position har hon bakom de snabba Youtube-klippen och ytliga intervjuerna?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons