Tuffa tider väntar var tredje kommun

Fram till 2016 måste skatterna höjas för att klara balanskravet i kommuner och landsting. Den sammanlagda extranotan för landets skattebetalare blir 8,7 miljarder kronor, men för att ekvationen ska gå ihop krävs också att regeringen höjer statsbidragen med 12 miljarder. Den prognosen för de närmaste åren gör Sveriges kommuner och landsting.

Fredrik Mellgren
Publicerad
Annons

Den offentliga sektorn med alla kommuner och landsting har haft en turbulent period och drabbats av flera ekonomiska förändringar som slagit både positivt och negativt. 2012 gav ändå ett plus men redan i år ser det mörkare ut på grund av den fortsatta avbetalningen på den gamla pensionsskulden och även inbetalningar av pensioner till dagens anställda. Tillsammans handlar det om 8 miljarder extra.

I ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör man beräkningen att omkring 100 kommuner kommer att gå back ekonomiskt i år och att alla landsting gör det förutom Östergötland, Jönköping och eventuellt Stockholm. Några av de hårdast drabbade är landstinget i Jämtland och Laxå kommun.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons