Joakim Molander:Förlåtelsen ädlare än ursäkten

Hur bemöta en kränkning? Att ha överseende kan vara lika omoraliskt som att utkräva en gruvlig hämnd. Att försöka förlåta är däremot ett sätt att identifiera handlingen som ond och tillskriva förövaren ansvar.

Joakim Molander
Publicerad
Annons

I Lars von Triers film ”Dogville” (2003) kommer den unga kvinnan Grace en dag till den lilla amerikanska byn Dogville. Hon förefaller vara upprörd och orolig, och befinner sig uppenbarligen på flykt från något eller någon. Byborna i Dogville tar vänligt emot henne, och erbjuder henne husrum och mat. Hon tar tacksamt emot hjälpen, och stannar i byn. Gästvänligheten visar sig emellertid vara en ytlig fernissa, under vilken misstänksamhet och oro blandar sig med småaktighet och grymhet. Denna grymhet kommer till uttryck genom att byborna gradvis börjar utnyttja Grace för allehanda tjänster. Grace, å sin sida, är fördragsam och urskuldande och låter sig på så sätt utnyttjas. Därmed faller hon i aktning hos byborna, som utnyttjar henne alltmer skamlöst. Grace svarar med att ha överseende med deras övergrepp, vilket efter hand, i en utdragen och outhärdligt destruktiv process, förvandlar henne till en rättslös och föraktad byslavinna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons