Fel att avfärda Hedenius kritik som retoriska finter

Publicerad
Annons

Johan Lundborg
När ateismen erövrade Sverige: Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande
319 s. Nya Doxa. CA 300:-

Johan Lundborgs bok När ateismen erövrade Sverige: Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande har en verkligt unik utgångspunkt. Författaren ifrågasätter nämligen att det var Ingemar Hedenius som avgick med segern i den debatt som följde på hans frontalangrepp på kristendomen och Svenska kyrkan. Enligt Lundborg är detta en falsk bild. Är det verkligen så, frågar han sig, att det var Hedenius som avgick med segern om man ser till tyngden i de framförda argumenten? För att bringa klarhet i den frågan genomför han en analys av tankeinnehållet i debatten.
Lundborg framhåller att något direkt nytt egentligen inte står att finna i Hedenius kristendomskritik, som i korthet gick ut på att finna motsägelser i den kristna tron. Den som håller Jesu uppståndelse för sann gör sig till exempel skyldig till en motsägelse genom att samtidigt tro på naturlagar, som inte medger undantag,
enligt Hedenius definition, och på under som innebär undantag från naturlagarna. Samma sak gäller tron på en allsmäktig och kärleksfull gud, som samtidigt tillåter att somliga individer går förlorade.
Det originella låg, enligt Lundborg, i Hedenius retoriska begåvning och i anfallen på biskoparna. Han nöjde sig ju inte med att bara angripa kristendomen generellt. Det är i attacken på biskopar och professorer som debattens massmediala succé uppstod.
Hedenius menade, med utgångspunkt från sin egen uppfattning att man inte bör tro på något som det inte finns förnuftiga skäl att tro på, att biskoparna borde veta bättre. De var ju inte bara teologer, utan också akademiker. Hedenius förde alltså ett krig på flera fronter - mot kyrkan och mot den teologiska fakulteten - men också mot en konservativ samhällsideologi, som han betraktade som ett hinder för förverkligandet av den välfärdsstat han själv propagerade för.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons