Fredrik Vahlquist:Vinterkriget – när Finlands sak var vår

November 1939 bröt det finska vinterkriget ut. Hur kunde det lilla landet Finland hålla emot Ryssland så länge som 105 dagar? Och hur agerade Sverige och det övriga Norden för att hjälpa till?

Fredrik Vahlquist
Publicerad
Annons

Den 23 augusti 1939 ingick Sovjetunionen och Tyskland överraskande ett tioårigt icke-angreppsavtal. Dess egentliga syfte var allt annat än fredligt. Det fanns nämligen ett hemligt protokoll om en uppdelning av Östeuropa i en sovjetisk och en tysk intressesfär. Sovjetunionen tillerkändes speciella intressen i Finland, Estland, Lettland, östra Polen och Bessarabien. Tyskland fick motsvarande inflytande över västra Polen och Litauen. Därmed var Baltikums och Polens öden beseglade.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons