Japans djupaste fall sedan 1974

Japans BNP föll med 3,3 procent fjärde kvartalet – den djupaste ekonomiska nedgång som uppmätts sedan första oljepriskrisen härjade 1974. Skulle fallet fortsätta i samma takt motsvarar det en BNP-minskning i årstakt på 12,7 procent, enligt den japanska regeringen.

Johan Myrsten
Publicerad
Annons

Måndagen blev ännu en dag präglad av en ny dos blytunga data om den hårda inbromsningen i Japans ekonomi. Enligt den japanska regeringens beräkningar minskade landets bruttonationalprodukt (BNP) nämligen med 3,3 procent fjärde kvartalet, jämfört med närmast föregående kvartal.

Räknat på samma vis sjönk BNP med 1 procent i USA och 1,5 procent i euroländerna fjärde kvartalet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons