Stina Bäckström:På filosofisk jakt efter autismens kärna

Hur ska autism definieras och förstås, och kan verkligen alla variationer kokas ner till ett enhetligt fenomen? Avsaknaden av en biologisk förklaringsmodell ger till och med filosoferna huvudbry, framgår av den nya antologin ”The philosophy of autism”.

Uppdaterad
Publicerad
En pojke leker med en boll på ett behandlingshem för autister i Fuzhou, Kina. Antalet barn som får diagnosen autism tycks kontinuerligt öka.

En pojke leker med en boll på ett behandlingshem för autister i Fuzhou, Kina. Antalet barn som får diagnosen autism tycks kontinuerligt öka.

Foto: AP
Annons

Snart kommer den senaste versionen av den psykiatriska diagnosmanualen DSM (”Diagnostic and statistical manual of mental disorders”, 2013) ut på svenska. Bland förändringarna kan noteras att diagnosen autism är utbytt mot autismspektrumtillstånd. Den nya antologin ”The philosophy of autism” (Rowman and Littlefield) tar tag i några av de frågor som gäckar oss med fenomenet autism. Redaktörerna, Jami L Anderson och Simon Cushing, professorer i filosofi och själva föräldrar till barn med autism, presenterar boken som ett försök att bringa reda i all information de fick när deras barn fick diagnosen. De ville därför låta filosofer undersöka frågor som: Vilka teorier finns om autismens kärna och orsaker? Är det att betrakta som en funktionsnedsättning, en sjukdom, eller snarare som en variation av det typiska sättet att vara människa på? Är det ett enhetligt fenomen, eller i själva verket många olika?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons