Ungdomar mot social katastrof

ARBETSLÖSHET Att hänvisa till svårtolkad statistik och inte göra något åt Sveriges mycket stora grupp av arbetslösa ungdomar, gör att en hel generation riskerar att gå förlorad. Det skriver forskarna Anna-Katrin Bäcklund, Staffan Lindberg och Per Olof Olofsson.

Publicerad
Annons

En delrapport från Regeringens långtidsutredning 2011 gav nyligen den förda arbetsmarknadspolitiken väl godkänt. Det är en mycket förvånande slutsats i en situation där arbetslösheten bland svenska ungdomar under krisen stigit till cirka 25 procent och därmed befäster Sveriges ställning som det land i EU där ungdomsarbetslösheten är störst. Alldeles färsk SCB-statistik visar också att ungefär var tredje ungdom i åldern 20–24 år lever i utanförskap.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons