Gå inte med på religiöst förtryck!

Publicerad
Annons

Att ge sig in på att kritisera religioner är fortfarande tabubelagt, men nödvändigt, för demokratins skull. Det är i dag även i vårt land inte ovanligt, snarare allt mer förekommande, att andliga ledare försvarar förtryck, inte minst mot kvinnor, med förklaringen att deras tusenåriga urkunder säger si eller så om hur du skall leva ditt liv, liksom att kvinnor är underordnade männen etc.
Mot dessa påståenden måste vi om vi är demokrater och motståndare till auktoritära rörelser reagera kraftfullt. Jag är erbarmligt trött på att höra kristna, muslimer, judar etc hävda att så säger Bibeln, Koranen, Toran etc och därför måste människorna leva och vara på ett visst sätt. Ja även klä sig, äta och uppträda som dessa urkunder säger.

Därför skall flickor enligt dessa fundamentalister inte få utvecklas som många av sina svenska medsystrar. Inte bada, gymnastisera, leka och dansa med sina jämnåriga pojkvänner och därmed få ett självständigt, naturligt förhållningssätt till män.De dogmatiska och
fundamentalistiska krav som många av dessa religionssamfunds präster, imamer, rabbiner etc har på medborgarna är ju inget annat än ett kvardröjande inom ramar som fria och sunda människor sprängde för hundratals år sedan.
Vi måste våga erkänna att i stater där den politiska och religiösa makten samordnats är det andliga förtrycket större än i sekulariserade och demokratiska stater, och religionen blir oftast en hämsko på den personliga utvecklingen. I sådana stater har kvinnorna en avsevärt sämre ställning än i den sekulariserade staten.
Vi måste göra klart för våra invandrares religiösa ledare att i ett demokratiskt samhälle väljer varje medborgare själv om den vill ansluta sig till någon religionsuppfattning eller ej. Vi får sålunda inte passivt åse hur religioner fortsätter att förtrycka människor som vandrar in i vårt land.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons