Ny förklaring till resistenta bakterier

Hitintills har man antagit att resistenta bakterier uppstår i människor och djur som behandlas med höga halter antibiotika. Ny forskning från Uppsala universitet visar att resistens även skulle kunna uppstå i avloppsvatten.

Michael Nilsson
Publicerad
Annons

Mellan 50 och 80 procent av den antibiotika en patient tar passerar oförändrad genom kroppen och följer med urinen ut. Läkemedlet hamnar till slut i avloppsvattnet, där det i förlängningen kan ställa till med problem. Forskare i Uppsala har nämligen visat att bakterier kan bli resistenta mot antibiotika även vid halter 200 gånger lägre än tidigare trott.

– Man vet inte riktigt om resistenta bakterier uppstår när patienter och djur behandlas med höga koncentrationer av antibiotika. Det kan även uppstå i avloppsvatten och sedan kommer tillbaka till människan igen, till exempel om avloppsslam används som gödsel på grödor, säger Linus Sandegren, doktor vid Uppsala universitet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons