Tack USA för att ni befriar Irak Tack USA för att ni befriar Irak Gör inte Solna till en kulturparasit Lägg ned ungdomsråden Dela inte ut Metadon till missbrukare

Gunnar Olofsson, Lars Andersson
Publicerad
Annons

Tack USA! För att ni försvarar världen från diktaturer och skapar demokratier! Ert land ställer upp och tar risker och förlorar unga människor i kampen mot ondska och fanatism Att andra väst länder inte hjälper och stöttar att skapa vårt gemensamt stabila, framåtskridande och fria värld är högst anmärkningsvärt och beklagligt.
FN i all ära, men skillnaden mellan diskussion och handling/resultat är oftast alltför stor och frånvarande. Verklighetens bistra värld har för länge sedan sprungit ifrån byråkraterna i FN.
Tack USA för att ni hjälpte oss i andra Världskriget att besegra diktaturen. Tack USA för att ni hjälpte till att säkra freden i före detta Jugoslavien och rädda tusentals oskyldiga. Tack USA för att ni hjälper Irak att befria sig från fanatism och skapa ett fungerande modernt samhälle.
Nu upprörs världen av den amerikanska arméns tortyr och övergrepp på irakiska fångar. Men verkligheten är värre än så. Enligt ”Iraq Body Count” som, till skillnad från USA, också räknar irakiska offer, har
hittills mellan 9 061 och 10 918 civila irakier dödats under ockupationen. Bara i Fallujah dödades minst 600 personer, framför allt kvinnor och barn, under USA:s offensiv nyligen.
Det irakiska samhället har kollapsat. De flesta irakier är arbetslösa. Sjukvård och skolor fungerar inte. De matransoner, som distribuerades till de mest fattiga under den störtade regimen, har dragits in. Våld och kriminalitet breder ut sig.
Det är uppenbart att ockupationen bara fört med sig elände för det irakiska folket. USA och dess allierade måste nu omedelbart, totalt och utan några som helst villkor lämna Irak. Irakierna måste själva få avgöra sin framtid!
Anders Gustâv (m) hävdar att Solna satsar på kultur. Sanningen är att kultur och fritid får tre miljoner mindre i anslag i år. Verksamheter minskas och alla avgifter höjs drastiskt.
Det har länge rått kulturskymning i Solna. Biblioteksfilialer, kultursekreterartjänst och alla medel till kulturprogram är indragna, stödet till studieförbunden har drastiskt minskat, i
Solnas enda teater och kulturscen, Skytten, reas i dag sportkläder. Idrotts- och kulturföreningar ges mindre stöd och alla avgifter höjs. Invandrarnas föreningsliv har drabbats särskilt hårt.
Solnaborna tvingas allt mera parasitera på grannkommunernas kulturutbud. Vuxna Solnabor kan åka till Stockholm, där finns ett stort kulturutbud, har Gustâv hävdat. Då ville fp och kd något annat. Nu har dessa partier lagt sig platt för moderaterna.
Vi ska göra ett Olle Olssonmuseum och kasta ut nutidskonsten, säger Gustâv i dag. Det är en gåta hur planerna ska kunna förverkligas samtidigt med att man drar in tjänsten som konstchef. Ska det nya museet drivas utan personal? Eller ska det nästan aldrig ha öppet?
Vad har Gustâv emot modern konst? Konst vidgar perspektiven och bidrar till kreativitet. Vi är landets företagarvänligaste kommun men ska inte visa nutidskonst.
Vi har råd med kultur! Har vi råd att vara utan? Gör gärna ett Olle Olssonmuseum, men skapa också en konsthall för nutidskonst i centrum.
I många
kommuner runt om i Sverige har det startats ungdomsråd där ungdomar skall få större möjlighet att påverka den politiska processen. Det brukar ses som en universallösning för att råda bot på förtroendeklyftan mellan styrande och styrda. Kanske är det ett sätt för politikerna att döva sitt dåliga samvete.
Få ungdomsråd brukar lyckas med detta eftersom de brukar tas över av några få politiskt engagerade, eller helt enkelt självdö när de inblandade tappar intresset, i alla fall om man får tro den statliga Demokratiutredningen (SOU 2000:1).
Men de principiella problem med dessa råd är värre. Om ungdomsråden inte har inflytande är de ett spel för gallerierna och ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Om de har verkligt inflytande är de odemokratiska eftersom det inte är rättvist att en grupp i samhället skall ha formellt sett större inflytande än andra. Det som borde göras åt ungdomsråden är därför att lägga ner dem och hoppas att de förblir ett minne.
En utredning från Socialstyrelsen föreslog den 29
april att det narkotikaklassade preparatet Metadon i princip fritt bör delas ut fritt till missbrukare. I dag är detta begränsat till ett fåtal kliniker. Beslutet är dock inte fattat, men ändå värt att kommentera.
Man frågar sig verkligen vilka mål denne utredare har haft när han gav denna rekommendation? Missbrukare skulle alls inte bli ärligt hjälpta i det långa loppet om ett kommande beslut följer nämnda förslag. De och samhället blir varken av med något missbruk eller får någon minskad mängd narkotika i samhället. Drogerna kommer att flöda än mer. Att säga ja till sådant kan inte tolkas på annat sätt än att ge efter för en drogares önskan om fria och mer droger. Det vore också att ge efter för och indirekt understödja människans destruktiva sidor.

P Upman, Gunnar Olofsson, Lars Farago, Carl Grufman, Lars Andersson, Skövde

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons