Karl-Erik Tallmo:Upphovsrätt, pirater och den knepiga kopian

Copyright och upphovsrätt är centrala begrepp i vår tid, men härstammar från sammanhang då villkoren för äganderätt och kopiering tedde sig helt annorlunda. I språkbruket visar sig upphovsrättens idéhistoria.

Karl-Erik Tallmo
Publicerad
Annons

Vägen fram till en juridisk terminologi kring intellektets olika produkter har varit rätt lång, och det gäller begrepp för såväl litteratur, konst och musik som uppfinningar. Den skillnad vi i dag gör mellan uppfinningar och konstnärliga verk fanns inte för 300–400 år sedan. Man talade till exempel ofta om patent, när det gällde en tryckares privilegium att framställa böcker.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons