”Vi bygger miljöer som vi kommer att ångra”

Förskolegårdar på taken – för att barnen ska få plats. Det är en av de lösningar som prövas när staden förtätas. Anna-Johanna Klasander, professor vid Chalmers, menar att det är ”tufft klimat för barn” i stadsbyggandet.

Elisabet Andersson
Publicerad
Annons

Tumla runt bland konstgräs, betong och gummiasfalt. Välj mellan en liten utsläppsgård eller en blåsig takterrass. Så kan villkoren se ut för nya generationer stadsbarn.

Vurmen för den täta staden, och kampen om värdefull mark, förändrar barnens utemiljö. Barnens ytor krymper.
I Stockholm har utsläppsgårdar – små, hårdgjorda gårdar – närmast blivit standard för förskolor i nybyggda områden. Takterrasser lyfts fram som en lösning för att barnen ska komma ut.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons