Internationella exempel kan vässa SL

Vi bör lära av erfarenheter i andra städer när det gäller kollektivtrafiken. Den franska staden Lyon har en effektiv t-bana och zonfritt resande, så som vi föreslår. Vi hoppas att även Landstingsmoderaterna kan se dessa fördelar, skriver Erika Ullberg (S).

Publicerad
Annons

Det blåser motvind för SL. Resenärer rasar mot det krångliga biljettsystemet och i SL:s delårsbokslut syns ett prognostiserat intäktstapp på 416 miljoner kronor för 2013. De ansvariga Landstingsmoderaternas står utan lösningar. Det kan inte fortgå. Utmaningar på kort och lång sikt måste lösas. Nyligen besökte Trafiknämndens presidium Lyon och London, två städer som på skilda sätt har en attraktiv kollektivtrafik. Vi kan lära av deras framgångar och vinna tillbaka resenärernas förtroende.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons