Hans Ingvar Roth:Domen som mobiliserade USA:s svarta

Den 17 maj 1954 vann Oliver Brown målet mot skolstyrelsen i Topeka – Högsta domstolen slog fast att rassegregerade skolor strider mot USA:s konstitution. Domen gav eld åt den amerikanska medborgarrättsrörelsen, men 60 år senare lever segregationen i skolorna vidare.

Uppdaterad
Publicerad
Elever vid Barnard Elementary School i Washington D C, en av de första skolorna som övergav segregering, ett år efter Brown-domen.

Elever vid Barnard Elementary School i Washington D C, en av de första skolorna som övergav segregering, ett år efter Brown-domen.

Foto: LIBRARY OF CONGRESS
Annons

I dagarna har det gått 60 år sedan Högsta domstolen i USA kom med domen i ett av de viktigaste rättsfallen i landets historia – ”Brown versus Board of Education of Topeka” (Brown mot Topekas skolstyrelse). Inte sedan Abraham Lincoln undertecknade Emancipationsproklamationen 1863 hade USA fattat ett så viktigt beslut i den brännande rasfrågan. Genom domen slog HD fast att segregering i skolor utifrån ”ras” stred mot USA:s konstitution och därför skulle avskaffas. 2014 är också ett märkesår genom att president Johnson undertecknade Civil Rights Act för 50 år sedan – en lag som var starkt inspirerad av Brown-domen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons